Sa isang propesyon na matatawag ring “passion”, ang isang manunulat ay mabibigyan ng karapatan at boses na angkinin ang kanyang “Obra Maestra”. Sa mga manunulat...