Ayon sa isang quotation tungkol sa kababaihan na nasa Ingles: “I think women are foolish to pretend that they are equal to men. They are...