Sa loob ng tatlong pung taon, dinadaan daanan, nilalampasan lampasan at nalalanghap ang mabahong amoy mula sa daan, minsan umuusok usok pa. Ito ang naranasan...