Skip to content

February 19, 2012

Group of Farmers for the Agrarian reforms. “DAR, gives then take away, corrupt officials must be accountable.”

This is a press statement from Pesante Inc. KAMPONG MAGBUBUKID PARA SA KARAPATAN SA LUPA. “KAGAWARAN NG REPORMANG AGRARYO, BIGAY-BAWI! TIWALING OPISYAL PAPANAGUTIN! Mga mahigit… Read More »Group of Farmers for the Agrarian reforms. “DAR, gives then take away, corrupt officials must be accountable.”