This is a press statement from UP Alyansa ng mga Mag-aaral para sa Panlipunang Katwiran For the first time in the student council elections history...