“Kung di tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung ‘di ngayon, kailan pa? (If we won’t act, then who else will? If not now, when?)” National...