The Sanggunian ng mga Mag-Aaral ng mga Paaralang Loyola ng Ateneo de Manila (Ateneo Sanggu) staged a protest, June 6,  in front of the Quezon...