dear noynoy

Leadership Vacuum

A leader is a must in every organization. One must be knowledgeable, skilled, experienced and sometimes with appeal. One might be the key to one organizations success. A simple idea if implemented [read more]

Kurap-syon

Kung di ba naman nagbubulag bulagan ang ating mga nakaupo sa gobyerno tungkol sa katotohanang nagaganap sa ating bansa edi sana maunlad na at nakasulong na tayo sa kahirapan na ating pinoproblema [read more]